1. TÝDEN 2. - 6. 9.

ČJ - učeb. do str. 8, prac. seš. do str. 5/7a
    - písanka do str. 5
    - čítanka do str. 11
 
MA - učeb. do str. 6/ 1, 2
 
PRV - učeb. do str. 7
 
 

2.TÝDEN 9. - 13. 9.

ČJ - učeb. do str. 11, prac. seš. do str. 7
    - písanka do str. 8
    - čítanka do str. 21
 
MA - učeb. str. 9
 
PRV - prac.seš. str. 3/ 1, 2, 3
 
 

3. TÝDEN 16. - 20. 9.

   ČJ- učeb. do str. 13, prac. seš. do str. 10/9
      - písanka do str. 11
      - čítanka do str. 26
 
MA - prac. učeb. do str. 16/ 1, 4, 5, 6, 2
 
 
PRV - prac. seš. do str. 5
 

4. TÝDEN 23. -27. 9.

ČJ - učeb. str. do str. 17, prac. seš. str. 12
    - písanka do str. 13
    - čítanka do str. 31
 
MA - prac. učeb. do str. 20/4
 
PRV - prac. seš. do str. 6/ 3
      - učeb. do str. 11
 

5.TÝDEN  30.9. - 4.10.

ČJ - učeb. do str. 22, prac. seš. do str. 15/5
    - písanka do str. 16
    - čítanka do str. 34
 
MA - prac. učeb. do str. 25/ 2a
 
PRV -učeb. do str. 13 - hmyz
      - prac. seš. do str. 8 
      - domácí úkol prac. seš. str. 9/5
 

6. TÝDEN 7. - 11. 10. 

 
ČJ - učeb. do str. 26, prac. seš. do str. 16
     - písanka do str. 18
     - čítanka do str. 41
 
MA - prac. učeb. do str. 29/ 3b
 
PRV - učeb. do str. 13 - Stavba těl živočichů
       - prac. seš. do str. 9/6
 

7. TÝDEN 14. -18. 10.

ČJ - učeb. do str. 30
    - písanka do str. 20
    - čítanka do str. 43
 
MA - prac. učeb. do str. 36
 
PRV - učeb. do str. 14 - Druhy zeleniny
      - prac. seš. do str. 10