PŘIHLÁŠKY NA ZÁJMOVÉ KROUŽKY

09.09.2018 09:58

Rozdala jsem dětem přihlášky na kroužky platné pro 1. pololetí. Někteří již přinesli vyplněné. Kroužky mají omezenou kapacitu, proto doporučuji během tohoto týdne tzn. 10. - 14. 9. 2018 poslat po dětech přihlášku včetně peněz. Obáváte-li se předání peněz po dětech, můžete předat mně před vyučováním tzn. v 7.40h - 7.55h, budu ve třídě. Přihláška lze také stáhnout na webu školy.

—————

Zpět