9. TÝDEN 30.10. - 3.11.

29.10.2017 16:53

ČJ - SLOVESA - učeb. str. 25 - 27 - časování sloves v čase přítomném, minulém, budoucím, určování slovesných kategorií - osoba, číslo, čas

Shoda přísudku s podmětem  - učeb. 27/8, 28/9

OPAKOVÁNÍ - vyjmenovaná slova - STÁLE DOPLŇOVAČKY

STÁLE PROCVIČOVÁNÍ PŘEDPON - od-, nad-, pod-, před-, ob-. v- , s-, z-, vz- učeb. str. 22/2, 23/5

SLOH -  dokončení popisu pacovního postupu učeb. str.234 sestavení osnovy -  školní slohová práce

LITERATURA - čítanka str. 30 -  báseň Prosinec - Fráňa Šrámek

                      - čítanka str. 34 - Romance Štědrovečerní - Jan Neruda

                    

MA - shrnutí učiva o převodech jednotek délky, hmotnosti, času

      - Písemné násobení, písemné sčítání a odčítání učeb. str. 37, písemné dělení učeb. str. 38

      - Nerovnice - učeb. str. 38

GEO - Kružnice a kruh - učeb. str. 39

krátký testík - konstrukce pravoúhlého trojúhelníka, konstrukce čtverce pomocí úhlopříček

 

PŘ -  ENERGETICKÉ SUROVINY ( paliva )- učeb. str. 17 - 18

 

VL - nová látka: Světlo rozumu - osvícenství, Marie Terezie, Josef II.

  testík na život v barokní době učeb. str. 12 - 13 a J. a. Komenský - učeb. str. 14 - 15

Zpět

—————

Zpět