8. TÝDEN 23. - 25. 10.

22.10.2017 08:59

ČJ - SLOVNÍ DRUHY učeb. str. 22/1

ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE učeb. str. 23/3

OPAKOVÁNÍ - vyjmenovaná slova - STÁLE DOPLŇOVAČKY

 STÁLE PROCVIČOVÁNÍ PŘEDPON - od-, nad-, pod-, před-, ob-. v- , s-, z-, vz- učeb. str. 22/2, 23/5

SLOH - Popis předmětu učeb. str.234 sestavení osnovy -  školní slohová práce 

LITERATURA - čítanka str. 26 - Ostrovy - Blaise Cendrars - báseň - básnický obraz, rytmus

                      - čítanka str. 27 - 29 - Můj děda

 

MA - Jednotky času učeb. str. 35

      - Písemné násobení, písemné dělení učeb. str. 36

GEO - Trojúhelníky učeb. str. 29

 

PŘ -  Rudy - drahé kovy učeb. str. 16

 

VL -nová látka: Ve školních lavicích - J. A. KOMENSKÝ učeb. str. 14 - 15

  

—————

Zpět