7. TÝDEN 16. - 20.10.

16.10.2017 08:27

ČJ - OPAKOVÁNÍ - vyjmenovaná slova - STÁLE DOPLŇOVAČKY

 STÁLE PROCVIČOVÁNÍ PŘEDPON - od-, nad-, pod-, před-, ob-. v- , s-, z-, vz-

VÝZNAM SLOV - učeb. str. 20 - 21 slova protikladná, souznačná, souřadná

                     - slova významem nadřazená a podřazená

SLOH - Popis předmětu učeb. str.234 sestavení osnovy -  školní slohová práce 

LITERATURA - čítanka str. 21 - 25 Oslňující světlo - Jules Verne

                     - čítanka str. 26 - Ostrovy - Blaise Cendrars - báseň - básnický obraz, rytmus

 

MA - Vlastnosti násobení učeb. sr. 25 , jednotky hmotnosti učeb. str. 27

GEO - ČTVEREC, OBDÉLNÍK A JEJICH ÚHLOPŘÍČKY učeb. str. 22. VLASTNOSTI ÚHLOPŘÍČEK učeb. str. 23

 

PŘ -  Rudy - učeb. str. 15 - 16

 

VL -nová látka: Život v barokní době, znaky barokního stavebního slohuučeb. str.12 - 13

    - testík - bitva na Bílé hoře, Třiceti letá válka , život na zámku, život ve městě, život poddaných

—————

Zpět