6. TÝDEN 9. - 13.10.

09.10.2017 08:13

ČJ - OPAKOVÁNÍ - vyjmenovaná slova - STÁLE DOPLŇOVAČKY

PROCVIČOVÁNÍ PŘEDPON - od-, nad-, pod-, před-, ob-. v- učeb. str.12 - 16

VÝZNAM SLOV - slova jednoznačná a mnohoznačná, slova s citovým zabarvením učeb. str.18 - 19

                     - slova protikladná, souznačná, souřadná

                     - slova významem nadřazená a podřazená

LITERATURA - čítanka str. 17 - 20 - Tvůrci ohně - Jack London - dobrodružný román

                                                   - Zlatý blatouch - Robert Desnos - báseň -  lyrika X epika, sloka, verš, rým, rytmus

 

MA - JEDNOTKY DÉLKY, ROVNICE učeb. str.19 - 21

GEO - ČTVEREC, OBDÉLNÍK A JEJICH ÚHLOPŘÍČKY učeb. str. 22

 

PŘ -  stále NEROSTY A HORNINY učečb. str. 11, NERUDNÍ SUROVINY učeb. str. 12 - 14

 

VL -nová látka: BITVA NA BÍLÉ HOŘE - DOBA POPBĚLOHORSKÁ učeb. str. 9 - 11 - zaměření na život na zámku, poddaných, ve městě

 
 

 

—————

Zpět