5. TÝDEN 2. - 6. 10.

01.10.2017 13:14

ČJ - OPAKOVÁNÍ - vyjmenovaná slova - STÁLE DOPLŇOVAČKY

PŘEDPONY - od-, nad-, pod-, před-, ob-. v- učeb. str.12 - 15

LITERATURA - čítanka str. 14 -16

 

MA - PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ učeb. str. 16 - 18

GEO - stále úhel učeb. str. 15

 

PŘ - NEROSTY A HORNINY učečb. str. 11, NERUDNÍ SUROVINY učeb. str. 12 - 13

 

VL - krátký testík cca 10 otázek - učeb. str. 6 - 7 od vlády přemyslovských králů po nástup Habsburků - ať se děti učí ze zápisků v sešitě

     nová látka: BITVA NA BÍLÉ HOŘE - DOBA POPBĚLOHORSKÁ učeb. str. 9 - 11

—————

Zpět