5. TÝDEN 1. - 5. 10.

28.09.2018 16:42

ČJ - procvičování písmen o, s, b, u - tvary, velikosti

NOVÁ LÁTKA: písmeno A - seznámení s tvary písmene

pracovní sešit str. 70, 75, 76, 77, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93

Uvolňovací cviky : pracovní sešit 94, 95 na papír

 

MA -  Porovnávání čísel - znaménko větší, menší, rovná se

      - Psaní číslice 2

      - Geometrické útvary - učeb. str. 22

učeb. str. 21

PRV - Podzim učeb. str. 12, 13, 14

 

—————

Zpět