4. TÝDEN 25. - 29. 9.

24.09.2017 12:26

ČJ - OPAKOVÁNÍ - vyjmenovaná slova - STÁLE DOPLŇOVAČKY

PŘEDPONY - roz-, bez-, vz-, od-, nad-, pod-, před-

LITERATURA - čítanka str. 11 - 13

minulý týden proza x poezie x drama, co je naučný text

 

MA - PROCVIČOVÁNÍ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ učeb. str. 11 - 13, ROVNICE UČEB. STR.12

GEO - V PONDĚLÍ TESTÍK - KONSTRUKCE ČTVERCE, OBDÉLNÍKA, TROJÚHELNÍKA, TROJÚHELNÍKOVÁ NEROVNOST

Úhel učeb. str. 14

 

PŘ - NEROSTY A HORNINY učečb. str. 11, NERUDNÍ SUROVINY učeb. str. 12 - 13

 

VL - krátký testík cca 10 otázek - učeb. str. 5 - 6 po VLÁDU PŘEMYSLOVSKÝCH KNÍŽAT - ať se děti učí ze zápisků v sešitě

     - stále ještě opakování - učeb. str. 6 - 7

—————

Zpět