4. TÝDEN 24. - 28. 9.

23.09.2018 12:00

ČJ - procvičování písmen o, s, b - tvary, velikosti

NOVÁ LÁTKA: písmeno U - seznámení s tvary písmene

pracovní sešit str. 50, 51, 53, 55, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,

Uvolňovací cviky : pracovní sešit 53, 72, 73 na papír

 

MA -  Porovnávání čísel - znaménko větší, menší, rovná se

      - Psaní číslice 1

      - Číselná osa

učeb. str. 17, 18, 19, 20

PRV - Procvičení a opakování - Škola, doprava učeb. str. 10, 11

nová  látka: Podzim učeb. str. 12

učeb. str. 8 - 10

—————

Zpět