39. TÝDEN 28. 5. - 1. 6.

27.05.2018 15:46

ČJ -  Neohebné slovní druhy - přEDLOŽKY, SPOJKY  učeb. str. 146 - 151

PRAVOPISNÁ CVIČEČNÍ - učeb.145/ 12,13  147/3,5   148/6

LITERATURA: čítanka str. 98 - Kde domov můj - státní hymna

                       čítanka str. 99 - Od veselohry k hymně - Ludvík Středa

MA - procvičování násobení a dělení desetinných čísel číslem přirozeným

      - závisle a nezávisle proměnná učečb. str. 38 - 39

GEO - Tělesa učeb. str. 40

 

VL - Evropa - Pobřeží  Středozemního moře učeb. str. 65

   

PŘ - nová látka:  Lidské tělo - svalová soustava učeb. str. 57

—————

Zpět