38. TÝDEN 21. - 25.5.

21.05.2018 08:30

ČJ -  Neohebné slovní druhy - příslovce učeb. str. 142 - 145

PRAVOPISNÁ CVIČEČNÍ - učeb.139/ 27,28  140/30

LITERATURA: čítanka str. 95 - dobrodružná proza - Kapitán Necita - Otakar Batlička

 

MA - Nová látka: Násobení a dělení desetinných čísel číslem přirozeným učeb. str. 32 - 37

GEO - vzájemná poloha dvou kružnic

 

VL - Evropa - Pobřeží  Jaderského moře učeb. str. 64

   

PŘ - nová látka:  Lidské tělo, kostra učeb. str. 54 - 56

—————

Zpět