32. TÝDEN 9. - 13.4.

08.04.2018 09:59

ČJ -  Skladba - grafický rozbor věty

větné členy - PŘÍVLASTEK učeb. str. 127 - 129

PRAVOPISNÁ CVIČEČNÍ - učeb.128/4,5  129/6,7

 

 

LITERATURA: čítanka str. 91 - Kresba - Jan Skácel - lyrická poezie

                      čítanka str. 92 - Pastýřka a kominíček - H. CH. Andersen - proza ( pohádka

 

MA - Zlomky- učeb. str. 12 - 13

GEO - Osově souměrné útvary - učeb. str. 11

 

VL - pokračujeme projekt " MOJE CESTOVNÍ KANCELÁŘ " - KRAJE ČR - každý žák vypracovává jeden kraj - poloha kraje, krajské město, ostatní větší města, povrch - vodstvo, pohoří, nížiny, zajímavá místa, která stojí za to v daném kraji navštívit

     

PŘ - Přizpůsobivost rostlin a živočichů učeb. str. 42

        Význam botanických a zoologických zahrad učeb. str. 43

—————

Zpět