30. TÝDEN 26. - 30.3.

25.03.2018 10:03

ČJ -  Loučíme se číslovkami - učeb. str. 124- shrnutí

PRAVOPISNÁ CVIČEČNÍ - učeb.123/12, 124/16

LITERATURA: čítanka str.86 - Rusalka - Ludvík Středa - dramatizace                             

SLOH - OZNÁMENÍ učeb. str. 125

 

MA - začínáme poslední 3. díl učebnice

Procvičování desetinných čísel - učeb. str. 3 -6

V úterý 27.3. píšeme čtvrtletní písemnou práci z matematiky 

Geo - testík povrch krychle a kvádru

Porovnávání úhlů, osa úhlu učeb. str. 7

 

VL - projekt " MOJE CESTOVNÍ KANCELÁŘ " - KRAJE ČR - každý žák vypracovává jeden kraj - poloha kraje, krajské město, ostatní větší města, povrch - vodstvo, pohoří, nížiny, zajímavá místa, která stojí za to v daném kraji navštívit

     

PŘ - Podnebné pásy - projekt - dokončení prezentací

—————

Zpět