3. TÝDEN 18. 9. - 22. 9.

17.09.2017 12:02

ČJ - OPAKOVÁNÍ - vyjmenovaná slova - již minulý týden doplňovačky, tento týden pokračujeme

SLOVA PŘÍBUZNÁ - učeb. str.9

PŘEDPONY - roz-, bez-, vz-

LITERATURA - minulý týden - čítanka str. 5 - báseň PÍSEŇ - sledovali jsme verše, rýmy, rytmus, lyrika X epika

                      - čítanka str. 6 - 9 BOJ O TAJEMNOU ZAHRADU

 

MA - PROCVIČOVÁNÍ SČÍZÁNÍ A ODČÍTÁNÍ učeb. str. 7 - 9

GEO - učeb. str. 10 - geometrické obrazce, trojúhelníková nerovnost

 

- krátký testík z učebnice. str. 6 - 7 ( opakování 4. ročník )

     - ČLOVĚK A NEŽIVÁ PŘÍRODA - PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI učeb. str. 9 - 10

 

VL -  opakování - učeb. str.5 - 7 minulý týden hodiny neproběhly - HRY A HLAVOLAMY

 

—————

Zpět