3. TÝDEN 17. - 21. 9.

14.09.2018 16:24

ČJ - procvičování písmen o, s - tvary, velikosti

NOVÁ LÁTKA: písmeno B - seznámení s tvary písmene

pracovní sešit str. 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Uvolňovací cviky : pracovní sešit 52, 53 na papír

 

MA -  Čislice 1 - 5, orientace v prostoru - nahoře, dole, nad, pod

učebnice str. 12, 13, 14, 15

 

PRV - Dopravní situace - bezpečné chování chodců v silničním provozu, dopravní značky

učeb. str. 8 - 10

—————

Zpět