28. TÝDEN 12. - 16.3.

13.03.2018 15:47

ČJČíslovky -význam číslovek ( určité, neurčité ) učeb. str. 118 - 119

                     - dělení číslovek - základní, řadové, druhové, násobné učeb. str. 120

PRAVOPISNÁ CVIČEČNÍ - učeb. 119/3  120/6

LITERATURA: čítanka str. 79- poezie - epika - Ptáček - R. Frost

SLOH - slohová práce - dopis

 

MA - pokračujeme - desetinná čísla - stále procvičujeme pamětné a písemné odčítání, zaokrouhlování, písemné sčítání a odčítání

GEO - procvičování povrchu kvádru

 

VL - projekt " MOJE CESTOVNÍ KANCELÁŘ " - KRAJE ČR - každý žák vypracovává jeden kraj - poloha kraje, krajské město, ostatní větší města, povrch - vodstvo, pohoří, nížiny, zajímavá místa, která stojí za to v daném kraji navštívit

     

PŘ - Podnebné pásy - projekt - prezentace

—————

Zpět