20. TÝDEN 15. - 19. 1.

14.01.2018 09:22

ČJ -  Přídavná jména učeb. str. 89-99 - určování rodu, čísla - skloňování

                                                       - třídění přídavných jmen - tvrdá, měkká, přivlastňovací

                                                       - vzory přídavných jmen - mladý, jarní - gramatika koncovek

                                                       - změny souhlásek v příponách - horský - horští, anglický - angličtí, běloučký - běloučcí

                                                       - odvozování přídavných jmen - zdvojování souhlásek - např. ráno - ranní učeb. str. 98/4

Pravopisná cvičení : učeb. str. 97/3, 1  str. 98/2, 3, 5 str. 99/ 6,7,8

LITERATURA: čítanka str. 56 - Skřítek u hokynáře - H. CH. Andersen

                      čítanka str. 58 - Lodičky - J. Brukner - poezie

 

MA - procvičování  - písemné dělení dvojciferným činitelem učeb. str. 12

                             - průměrná rychlost učeb. str. 14 - 15

GEO -  pokračování - OBSAH OBDÉLNÍKU A ČTVERCE učeb. str. 19

VL -minulý týden jsme byli rychlí - probrali jsme i 1. sv. válku a vznik Československé republiky

nová látka: Tvář Československé republiky učeb. str. 40 - 41

pracovní sešit str.14, 15, 16

     

PŘ - minulý týden proběhly prezentace projektu - Naše sluneční soustava - děti chválím, téma zpracovaly kvalitně a důstojně odprezentovaly :-)

      nová látka: Pohyby Země učeb. str.29 - 30

 

—————

Zpět