2. TÝDEN 11. 9. - 15. 9.

09.09.2017 10:52

ČJ - STAVBA SLOVA - předpona - kořen - příponová část učeb. str.5

SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD - učeb. str. 6 - 7

SLOVA PŘÍBUZNÁ - učeb. str.9

LITERATURA - čítanka str. 5 - 9 - letos jsme zavedli sešit na literaturu ( zápisy literárního pojmosloví .... )

 

MA - OPAKOVÁNÍ učeb. str.3 - 5

GEO - učřeb. str. 6 - opakování - především rovnoběžky a kolmice

 

-  ČLOVĚK V PŘÍRODĚ, ČLOVĚK A NEŽIVÁ PŘÍRODA - učeb. str. 8 - 10

 

VL - záčínáme dějepisnou častí, druhé pololetí zeměpisná část - opakování - učeb. str.5 - 7

 

 

—————

Zpět