16. TÝDEN 17. - 21. 12.

15.12.2018 09:43

ČJ - procvičování písmen o, s, b, u, a, l, m, e, i, p, n, t, k, v, d - tvary, velikosti

 

Čtení čtyřpísmenkových spojení - ŽIVÁ ABECEDA, děti ji mají ve škole v šuplíku

Pracovní sešit k Živé abecedě - žlutý 3. díl - str. 111, 112, 113, 114

Uvolňovací cviky : pracovní sešit 3. díl str. 100

PÍSANKA : písmenko spojení tu, se, si str. 13, 14, 15  - dbáme na pečlivost, správný sklon, vnímat pomocné linky - velikost písma, napodobovat tvary písmen, správné sezení, držení tužky

Diktáty psaní písmen, diktáty na černé tabulce - spojení čtyř písmen - záměny hlásek na začátku, uprostřed, na konci

 

MA - dopracovali jsme počítání v oboru do 6 ( učeb. do str. 62 )

NOVÁ LÁTKA : seznámení s číslicí 7, orientace na číselné ose, porovnávání v oboru do 7, rozklad čísla 7 - učeb. str. 63, 65

  -  stále obor čísel 6 - 10, poznat číslíce 6 - 10, setavování řad vzestupných a sestupných do 10

    - psaní číslice 7 - učeb. str. 64

 

PRV - Vánoce učeb. str. 30

—————

Zpět