15. TÝDEN 11. - 15. 12.

10.12.2017 15:22

ČJ - Pravopisná cvičení učeb. str. 48/6,7  49/8  50/10  51/14,17  52/18

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM - rod mužský, ženský, střední - zopakování pravidel o shodě učeb. str. 46 - 52

SHODA PŘÍSUDKU S NĚKOLIKANÁSOBNÝM PODMĚTEM - učeb. str. 55 - 56

SLOH - vypravování - společné čtení slohových prací

LITERATURA - čítanka str. 44 báseň - Modrá dědina - Jan Skácel

                                  str. 45 - 48 - Dobrá zpráva - Frank Wenig

                                 

MA - dokončili jsme 1. díl učebnice, v pátek jsem rozdala 2. díl

Dělení přirozených čísel učeb. str. 3 - 4

Pamětné dělení se zbytkem učeb. str. 5

NOVÁ LÁTKA - písemné dělení dvojciferným činitelem učeb. str. 6 - 7

GEO - jednotky obsahu učeb. str. 8

       

PŘ - nová látka: Člověk a vesmír - Slunce, planety - minulý týden hodina neproběhla - Mikuláš ve školce

 

VL - nová látka: Revoluční rok 1848, změny po roce 1848 učeb. str. 28 - 29

zopakování probraného učiva v pracovním sešitě str. 10 - 11

—————

Zpět