15. TÝDEN 10. - 14. 12.

09.12.2018 11:58

ČJ - procvičování písmen o, s, b, u, a, l, m, e, i, p, n, t, k, v - tvary, velikosti

NOVÁ LÁTKA: písmeno D - seznámení s tvary písmene

Čtení trojpísmenkových spojení - ŽIVÁ ABECEDA, děti ji mají ve škole v šuplíku

Pracovní sešit k Živé abecedě - žlutý 3. díl - str. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109

Uvolňovací cviky : pracovní sešit 3. díl str. 100, 101

PÍSANKA : písmenko spojení li, lu, te, tu str. 5, 10, 11  - dbáme na pečlivost, správný sklon, vnímat pomocné linky - velikost písma, napodobovat tvary písmen, správné sezení, držení tužky

Diktáty psaní písmen, diktáty na černé tabulce - spojení čtyř písmen - záměny hlásek na začátku, uprostřed, na konci

 

MA - Odčítání a sčítání do 6 - prac. seš. str. 58, 59, 60 - tvoření slovních úloh

      -  stále obor čísel 6 - 10, poznat číslíce 6 - 10, setavování řad vzestupných a sestupných do 10

      - psaní číslice 6

 

PRV  - Hry v zimě, zimní sporty učeb. str.28

        - Vánoce učeb. str. 29, 30

—————

Zpět