14. TÝDEN 4. - 8. 12.

03.12.2017 14:53

ČJ - Pravopisná cvičení učeb. str. 43/16, 47/2a,b,3

SKLADBA - pokračujeme - Základní větné členy ( podmět a přísudek ) - základní skladební dvojice a vedlejší skladební dvojice, druhy podmětu - holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený, PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU, přísudek holý, rozvitý, několikanásobný učeb. str. 42 - 44

SLOH - vypravování  učeb. str. 63 - školní slohová práce - dokončení

LITERATURA prezentace čtenářských deníků - všechny děti chválím, přinesly v termínu :-)

 

MA - římské číslice - děti zdárně pochopily, tento týden pětiminutovka, zlomky - učeb. str. 50 - slovní úlohy, učeb. str. 52 53

GEO - učeb. str. 56 - geometrická tělesa

       

PŘ - nová látka: Člověk a vesmír - Slunce, planety

 

VL - KRÁTKÝ TESTÍK - Život na vesnici - 18. století učeb. str. 19 - 21

nová látka: Národní obrození učeb. str. 25 - 27

—————

Zpět