14. TÝDEN 3. - 7. 12.

03.12.2018 15:05

ČJ - procvičování písmen o, s, b, u, a, l, m, e, i, p, n, t, k - tvary, velikosti

NOVÁ LÁTKA: písmeno V - seznámení s tvary písmene

Čtení trojpísmenkových spojení - ŽIVÁ ABECEDA, děti ji mají ve škole v šuplíku

Pracovní sešit k Živé abecedě - žlutý 3. díl - str. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 7982, 85, 86, 87, 88

Uvolňovací cviky : pracovní sešit 3. díl str. 80, 81

PÍSANKA : písmenko t, le, li str. 5, 10, 11  - dbáme na pečlivost, správný sklon, vnímat pomocné linky, napodobovat tvary písmen, správné sezení, držení tužky

Diktáty psaní písmen, diktáty na černé tabulce - spojení třech písmen - záměny hlásek na začátku, uprostřed, na konci

 

MA - Odčítání a sčítání do 6 - prac. seš. str. 56, 57, 58, 59 - tvoření slovních úloh

      -  stále obor čísel 6 - 10, poznat číslíce 6 - 10, setavování řad vzuuestupných a sestupných do 10, určování množství předmětů do 10

      - psaní číslice 6

 

PRV  - Mikuláš učeb. str. 27

 

—————

Zpět