13. TÝDEN 27.11. - 1.12.

26.11.2017 16:19

ČJ - Pravopisná cvičení učeb. str. 29/13, 39/9, 41/11,12,13

SKLADBA - pokračujeme - Základní větné členy ( podmět a přísudek ) - základní skladební dvojice a vedlejší skladební dvojice, druhy podmětu - holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený - učeb. str. 37 - 41

SLOH - vypravování  učeb. str. 63 - minulý týden jsme začali školní slohovou práci - pokračujeme tento týden a předpokládám, že další týden dokončíme

LITERATURA -  ještě stále předčítání balad ze sbírky KYTICE

čítanka: str. 42 - 43 Prodaná nevěsta - Ludvík Středa

            str. 44 báseň: Modrá dědina - Jan Skácel

 

MA - stále římské číslice - učeb. str. 46 - 47, zlomky - učeb. str. 48 - 49

GEO - KRÁTKÝ TESTÍK - souřadnice bodů

        Souřadnice bodů učeb. str.51

 

PŘ - nová látka: Půda učeb. str. 23 - 24

 

VL - KRÁTKÝ TESTÍK - osvícenství, Marie Terezie, Josef II.

nová látka: Manufaktury a první stroje učeb. str. 22 - 24

—————

Zpět