13. TÝDEN 26. - 30. 11.

25.11.2018 12:07

ČJ - procvičování písmen o, s, b, u, a, l, m, e, i, p, n, t - tvary, velikosti

NOVÁ LÁTKA: písmeno K - seznámení s tvary písmene

Čtení trojpísmenkových spojení - ŽIVÁ ABECEDA, děti ji mají ve škole v šuplíku

Pracovní sešit k Živé abecedě - žlutý 3. díl - str. 36, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 5556, 57, 60, 62, 65, 66, 67, 68

Uvolňovací cviky : pracovní sešit 3. díl str. 34, 59

PÍSANKA : písmenko m, t  str. 5, 8 - dbáme na pečlivost, správný sklon, vnímat pomocné linky, napodobovat tvary písmen

Diktáty psaní písmen, diktáty na černé tabulce - spojení třech písmen - záměny hlásek na začátku, uprostřed, na konci

 

MA - Odčítání a sčítání do 5 - prac. seš. str. 51, 52, 53, 54, 55, 56

      - nová látka: obor čísel 6 - 10 - poznat číslíce 6 - 10, setavování řad vzuuestupných a sestupných do 10, určování množství předmětů do 10

      - psaní číslice 6

 

PRV  - Příchod zimy učeb. str. 25

 

—————

Zpět