12. TÝDEN 20. - 24. 11.

19.11.2017 13:00

ČJ - SLOVESA - procvičování - učeb. str. 34/ 32, shrnutí o slovesech učeb. str. 35

Pravopisné cvičení učeb. str. 29/13,14

SKLADBA - Základní větné členy ( podmět a přísudek ) - základní skladební dvojice, druhy podmětu - holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený - učeb. str. 37 - 41

SLOH - vypravování  učeb. str. 63

LITERATURA -  ještě stále předčítání balad ze sbírky KYTICE

čítanka: str. 40 - 41 Český národní skladatel - Ludvík Středa

 

MA - vzhledem k tomu, že jsme minulý týden v úterý psali čtvrtletní test z GEO, ve středu místo matematiky proběhl výukový ekologický program a ve čtvrtek chybělo dost žáků, jsme tentokrát plán nesplnili, proto zůstává stejný

zopakování rovnic - učeb. str. 43/4

Souřadnice bodů - učeb. str. 45

Římské číslice - učeb. str. 46 - 47

 

PŘ - nová látka: Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje učeb. str. 22

 

VL - nová látka: Život na vesnici - učeb. str. 19 - 21 dokončení - nestihli jsme ze stejného důvodu jako v matematice - výukový ekologický program

—————

Zpět