12. TÝDEN 19. - 23. 11.

17.11.2018 08:12

ČJ - procvičování písmen o, s, b, u, a, l, m, e, i, p, n - tvary, velikosti

NOVÁ LÁTKA: písmeno T - seznámení s tvary písmene

Čtení trojpísmenkových spojení - ŽIVÁ ABECEDA, děti ji mají ve škole v šuplíku

Pracovní sešit k Živé abecedě - žlutý 3. díl - str. 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Uvolňovací cviky : pracovní sešit 3. díl str. 34, 35

PÍSANKA : písmenko s, p str. 6, 7 - dbáme na pečlivost, správný sklon

Diktáty psaní písmen, diktáty na černé tabulce - spojení třech písmen - záměny hlásek na začátku, uprostřed, na konci

 

MA - Odčítání do 5 - prac. seš. str. 49, 50, 51

      - Psaní číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5

 

PRV  - Příchod zimy učeb. str. 25

—————

Zpět