11. TÝDEN 13. - 17. 11.

12.11.2017 11:54

ČJ - V PONDĚLÍ - PÍSEMNÁ ČTVRTLETNÍ PRÁCE

SLOVESA - stále slovesné způsoby - rozkazovací učeb. str. 31/ 22, 32/23, 24, podmiňovací učeb. str. 33/28

Předpony s- , z- , vz-, roz-  učeb. str. 29/13

Pravopisné cvičení učeb. str. 29/14

STÁLE PROCVIČOVÁNÍ PŘEDPON - od-, nad-, pod-, před-, ob-. v- , s-, z-, vz- učeb. str. 22/2, 23/5

SLOH dopis učeb. str. 45

LITERATURA - předčítání balad se sbírky KYTICE

čítanka: str. 37 Holčička se sirkami - H. CH. Andersen

 

MA - zopakování rovnic - učeb. str. 43/4

Souřadnice bodů - učeb. str. 45

Římské číslice - učeb. str. 46 - 47

GEO - čtvrtletní písemná práce

 

PŘ - nová látka: Člověk a energie učeb. str. 20 - 21

 

VL - nová látka: Život na vesnici - učeb. str. 19 - 21

—————

Zpět