10. TÝDEN 6. - 10.11

05.11.2017 10:29

ČJ - SLOVESA - minulý týden jsme zopakovali určování sloves - osoba, číslo, čas. Trochu jsme naťukli slovesný způsob - oznamovací, rozkazovací, podmiňovací - tento týden procvičíme učeb. str. 29 - 35

Předpony s- , z- , vz-, roz-  učeb. str. 29/13

Pravopisné cvičení učeb. str. 29/14

OPAKOVÁNÍ - vyjmenovaná slova - STÁLE DOPLŇOVAČKY

STÁLE PROCVIČOVÁNÍ PŘEDPON - od-, nad-, pod-, před-, ob-. v- , s-, z-, vz- učeb. str. 22/2, 23/5

SLOH -  přečtení vybraných slohových prací - pracovní postup, LÍČENÍ ZÁŽITKŮ - podzim učeb. str. 36

LITERATURA - čítanka str. 35 -  báseň Romance štědrovečerní ( Jan Neruda )- minulý týden jsme nestihli - další nová literární terminologie - pojmosloví - BALADA X ROMANCE

                      - čítanka str. 88 - báseň Polednice ( K. J. Erben )

                    

MA - numerizace - stále písemné dělení, násobení, sčítání, odčítání - učeb. str. 38 - 40

     - Nerovnice - učeb. str. 41/1

    - zopakování přímé úměrnosti - učeb. str. 41/2,3

    - zopakování rovnic - učeb. str. 43/4

GEO - obvody obrazců ( čverec. obdélník, trojúhelník ) - učeb. str. 34

podobný krátký testík jako minulý týden - konstrukce pravoúhlého trojúhelníka, konstrukce čtverce pomocí úhlopříček

 

PŘ -  test: Nerosty a horniny - učeb. str. 11 - 18

nová látka: Člověk a energie učeb. str. 19

 

VL - nová látka: Světlo rozumu -  Josef II. -učeb. str. 18

                          Život na vesnici - učeb. str. 19 - 21

 

 

—————

Zpět