10. TÝDEN 5. - 9. 11.

03.11.2018 19:15

ČJ - procvičování písmen o, s, b, u, a, l, m, e, i - tvary, velikosti

NOVÁ LÁTKA: písmeno P - seznámení s tvary písmene

Čtení dvoupísmenkových spojení - procvičování - sa, so, su, se, si, la, lo, lu, le, li, ma, mo, mu, me, mi

Pracovní sešit k Živé abecedě - fialový 2. díl - str. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 93, 94, 95, 96

Uvolňovací cviky : pracovní sešit 2. díl str. 88 na papír

V TOMTO TÝDNU DĚTEM ROZDÁM CVIČNÝ SEŠIT NA PSANÍ A PÍSANKU - začneme už psát

 

MA - Sčítání do 5 - prac. seš. str. 39, 41, 42, 43

      - Psaní číslice 0 prac. sešit str. 40

 

PRV - Opakování les - učebnice str. 24

—————

Zpět