Informace o výuce

12. TÝDEN 20. - 24. 11.

19.11.2017 13:00
ČJ - SLOVESA - procvičování - učeb. str. 34/ 32, shrnutí o slovesech učeb. str. 35 Pravopisné cvičení učeb. str. 29/13,14 SKLADBA - Základní větné členy ( podmět a přísudek ) - základní skladební dvojice, druhy podmětu - holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený - učeb. str. 37 - 41 SLOH -...

—————

11. TÝDEN 13. - 17. 11.

12.11.2017 11:54
ČJ - V PONDĚLÍ - PÍSEMNÁ ČTVRTLETNÍ PRÁCE SLOVESA - stále slovesné způsoby - rozkazovací učeb. str. 31/ 22, 32/23, 24, podmiňovací učeb. str. 33/28 Předpony s- , z- , vz-, roz-  učeb. str. 29/13 Pravopisné cvičení učeb. str. 29/14 STÁLE PROCVIČOVÁNÍ PŘEDPON - od-, nad-, pod-, před-, ob-....

—————

10. TÝDEN 6. - 10.11

05.11.2017 10:29
ČJ - SLOVESA - minulý týden jsme zopakovali určování sloves - osoba, číslo, čas. Trochu jsme naťukli slovesný způsob - oznamovací, rozkazovací, podmiňovací - tento týden procvičíme učeb. str. 29 - 35 Předpony s- , z- , vz-, roz-  učeb. str. 29/13 Pravopisné cvičení učeb. str....

—————

9. TÝDEN 30.10. - 3.11.

29.10.2017 16:53
ČJ - SLOVESA - učeb. str. 25 - 27 - časování sloves v čase přítomném, minulém, budoucím, určování slovesných kategorií - osoba, číslo, čas Shoda přísudku s podmětem  - učeb. 27/8, 28/9 OPAKOVÁNÍ - vyjmenovaná slova - STÁLE DOPLŇOVAČKY STÁLE PROCVIČOVÁNÍ PŘEDPON - od-, nad-, pod-, před-,...

—————

8. TÝDEN 23. - 25. 10.

22.10.2017 08:59
ČJ - SLOVNÍ DRUHY učeb. str. 22/1 ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE učeb. str. 23/3 OPAKOVÁNÍ - vyjmenovaná slova - STÁLE DOPLŇOVAČKY  STÁLE PROCVIČOVÁNÍ PŘEDPON - od-, nad-, pod-, před-, ob-. v- , s-, z-, vz- učeb. str. 22/2, 23/5 SLOH - Popis předmětu učeb. str.234 sestavení osnovy - ...

—————

7. TÝDEN 16. - 20.10.

16.10.2017 08:27
ČJ - OPAKOVÁNÍ - vyjmenovaná slova - STÁLE DOPLŇOVAČKY  STÁLE PROCVIČOVÁNÍ PŘEDPON - od-, nad-, pod-, před-, ob-. v- , s-, z-, vz- VÝZNAM SLOV - učeb. str. 20 - 21 slova protikladná, souznačná, souřadná                      -...

—————

6. TÝDEN 9. - 13.10.

09.10.2017 08:13
ČJ - OPAKOVÁNÍ - vyjmenovaná slova - STÁLE DOPLŇOVAČKY PROCVIČOVÁNÍ PŘEDPON - od-, nad-, pod-, před-, ob-. v- učeb. str.12 - 16 VÝZNAM SLOV - slova jednoznačná a mnohoznačná, slova s citovým zabarvením učeb. str.18 - 19                    ...

—————

5. TÝDEN 2. - 6. 10.

01.10.2017 13:14
ČJ - OPAKOVÁNÍ - vyjmenovaná slova - STÁLE DOPLŇOVAČKY PŘEDPONY - od-, nad-, pod-, před-, ob-. v- učeb. str.12 - 15 LITERATURA - čítanka str. 14 -16   MA - PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ učeb. str. 16 - 18 GEO - stále úhel učeb. str. 15   PŘ - NEROSTY A HORNINY učečb. str. 11, NERUDNÍ...

—————

4. TÝDEN 25. - 29. 9.

24.09.2017 12:26
ČJ - OPAKOVÁNÍ - vyjmenovaná slova - STÁLE DOPLŇOVAČKY PŘEDPONY - roz-, bez-, vz-, od-, nad-, pod-, před- LITERATURA - čítanka str. 11 - 13 minulý týden proza x poezie x drama, co je naučný text   MA - PROCVIČOVÁNÍ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ učeb. str. 11 - 13, ROVNICE UČEB. STR.12 GEO - V PONDĚLÍ...

—————

3. TÝDEN 18. 9. - 22. 9.

17.09.2017 12:02
ČJ - OPAKOVÁNÍ - vyjmenovaná slova - již minulý týden doplňovačky, tento týden pokračujeme SLOVA PŘÍBUZNÁ - učeb. str.9 PŘEDPONY - roz-, bez-, vz- LITERATURA - minulý týden - čítanka str. 5 - báseň PÍSEŇ - sledovali jsme verše, rýmy, rytmus, lyrika X...

—————