Informace o výuce

3. TÝDEN 18. 9. - 22. 9.

17.09.2017 12:02
ČJ - OPAKOVÁNÍ - vyjmenovaná slova - již minulý týden doplňovačky, tento týden pokračujeme SLOVA PŘÍBUZNÁ - učeb. str.9 PŘEDPONY - roz-, bez-, vz- LITERATURA - minulý týden - čítanka str. 5 - báseň PÍSEŇ - sledovali jsme verše, rýmy, rytmus, lyrika X...

—————

2. TÝDEN 11. 9. - 15. 9.

09.09.2017 10:52
ČJ - STAVBA SLOVA - předpona - kořen - příponová část učeb. str.5 SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD - učeb. str. 6 - 7 SLOVA PŘÍBUZNÁ - učeb. str.9 LITERATURA - čítanka str. 5 - 9 - letos jsme zavedli sešit na literaturu ( zápisy literárního pojmosloví .... )   MA - OPAKOVÁNÍ učeb. str.3 - 5 GEO - učřeb....

—————

1. TÝDEN

09.09.2017 10:49
Rozdala jsem učebnice, část pracovních sešitů ( druhá část dorazé během 14 dnů ). Seznámili jsme se s učebnicí matematiky a českého jazyka, zavedli jsme si sešity na jednotlivé předměty. Zlehka jsme začali opakovat látku z loňského školního roku v ČJ a Ma.

—————